Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je pro mne ctí, že Vás mohu oslovit jménem všech organizátorů 40. Angiologických dnů a pozvat Vás na další výroční sjezd České angiologické společnosti, který se bude opět konat v hotelu Diplomat v Praze.

I když se jedná o pravidelnou každoroční akci na tradičním místě, pořadová číslovka 40 činí připravované setkání výjimečným a vede nás k ohlédnutí za uplynulými roky. Jsou určitě mezi námi pamětníci, kteří si vzpomenou na první ročníky Angiologických dnů. Šlo tehdy o skromnou akci, zhruba půldenní seminář v Lékařském domě, s programem připraveným zakladateli oboru angiologie v naší zemi. Od doby prvního angiologického sjezdu naše specializace prošla ohromným rozvojem. Drží krok s tím, jak se obor vyvíjí v ostatních zemích, a každoroční sjezdy – Angiologické dny – k tomu významně přispívají. Jejich program je stále komplexnější, staly se místem setkání domácích i zahraničních cévních specialistů všech odborností.

Jubilejní 40. sjezd by neměl zůstat nic dlužen dosavadní tradici. Věříme, že využijete příležitost ať už k aktivní účasti a prezentaci svých sdělení nebo k dalšímu vzdělávání a získání přehledu o aktuálním stavu poznatků, týkajících se v nejširší možné míře cévních onemocnění – tepenných, žilních, lymfatických a mikrocirkulačních.

Budeme se těšit na setkání s Vámi v únoru 2015 v Praze!