Kontrola kvality

Kontrola kvality
Z důvodu zvýšení kvality naší vstupní kontroly materiálů pro výrobu těsnění jsme nově pořídili trhací stroj.
Nyní jsme schopni kromě rozměrů, tvrdosti a kvality povrchu kontrolovat také mechanické vlastnosti nakupovaných materiálů a garantovat zákazníkovi požadované parametry, případně ověřit hodnoty uváděné na materiálových listech dodavatele. Zejména u pryžových desek se nám opakovaně stalo, že dodavatel udával na materiálovém listu výrazně vyšší parametry, než ve skutečnosti materiál měl.